MASOWIEC B570/5 dla PŻM

POLSKA ŻEGLUGA MORSKA SZCZECIN

E

projekt koncepcyjny przebudowy masowca 16500DWT na siarkowiec

E

projekt siłowni

E

projekt elektrowni

E

projekt wentylacji

E

obliczenia stateczności

LR