MASOWIEC 4400 DWT

POLSKA ŻEGLUGA MORSKA

E

opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy masowca na zbiornikowiec 4400 DWT

LR