Midcon-Designer

Adres Biuro:
ul. Gdańska 36
70-952 Szczecin
Polska

Telefony TEL. +48(91) 814 50 21
TEL. +48(91) 814 50 22
FAX +48(91) 814 50 23

Adres e-mail office@midcon.pl

Zarząd Firmy
Prezes: Obst Witold
Torbjørn Bringedal


NIP: PL 851-000-42-77
Sąd Rejonowy Szczecin Centrum
XVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000135594
Wysokość kapitału zakładowego: 52.200,- zł