CONTAINERISED DIESEL ENGINE

H.CEGIELSKI POZNAŃ S.A. ELEKTORWNIA KONTENEROWA 3,1 MW dla Grecji

E

technical drawings

E

workshop drawings

E

year build 1999

PRS