BULKCARRIER B570/3

GDAŃSKA STOCZNIA REMONTOWA POLSKA

E

conversion of 16 500 DWT bulkcarrier to molten sulphur carrier

E

contract class. & working design

LR