Midcon-Designer

Adress Office:
Gdańska 36 str.
70-952 Szczecin
Poland

Phones TEL. +48(91) 814 50 21
TEL. +48(91) 814 50 22
FAX +48(91) 814 50 23

Email address office@midcon.pl

Company’s Management:
President: Obst Witold
Torbjørn Bringedal


NIP: PL 851-000-42-77
Sąd Rejonowy Szczecin Centrum
XVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000135594
Wysokość kapitału zakładowego: 52.200,- zł